background

CEAN

DEVELOPMENT

background

CEAN Development

Welcome to CEAN Development, your trusted source for custom website development, programming lessons, and 3D modeling in Varna, Bulgaria. As a leading web development agency, we specialize in creating tailored websites that are designed to meet your specific requirements and exceed your expectations. Our team of skilled developers and designers work closely with you to ensure your website reflects your unique brand identity and delivers an exceptional user experience.

In addition to website development, we offer comprehensive programming lessons covering front-end and back-end technologies, empowering you to master the skills needed to thrive in the digital landscape. With our expertise in 3D modeling, we can bring your ideas to life with captivating visuals and realistic simulations. Trust CEAN Development to deliver top-quality services in custom website development, programming lessons, and 3D modeling in Varna, Bulgaria. Contact us today to embark on your digital journey.

Добре дошли в CEAN Development, вашият доверен източник за разработка на уебсайтове по поръчка, уроци по програмиране и 3D моделиране във Варна, България. Като водеща агенция за уеб разработка, ние сме специализирани в създаването на персонализирани уебсайтове, които са проектирани да отговарят на вашите специфични изисквания и да надхвърлят вашите очаквания. Нашият екип от квалифицирани разработчици и дизайнери работи в тясно сътрудничество с вас, за да гарантира, че уебсайтът ви отразява уникалната идентичност на вашата марка и предоставя изключително потребителско изживяване.

В допълнение към разработването на уебсайтове, ние предлагаме изчерпателни уроци по програмиране, обхващащи предни и бек-енд технологии, които ви дават възможност да овладеете уменията, необходими за просперитет в дигиталната среда. С нашия опит в 3D моделирането ние можем да вдъхнем живот на вашите идеи със завладяващи визуализации и реалистични симулации. Доверете се на CEAN Development за предоставяне на висококачествени услуги в разработването на уебсайтове по поръчка, уроци по програмиране и 3D моделиране във Варна, България. Свържете се с нас днес, за да започнете своето дигитално пътешествие.

CEAN development logo

Websites

Уебсайтове

 • Blogging websites
 • E-commerce websites
 • Portfolio websites
 • Entertainment websites
 • Custom applications
 • Блогове
 • Онлайн магазини
 • Портфолио уебсайтове
 • Мултимедийни уебсайтове
 • Персонализирани приложения
Contact us Пишете ни

Programing lessons

Уроци по програмиране

 • Algorithms & data structures
 • Front-end lessons
 • Back-end lessons
 • Application programing
 • Competive programing
 • Алгоритми и структури
 • Front-end уроци
 • Back-end уроци
 • Програмиране на приложения
 • Състезателно програмиране
Read more Прочетете тук

3D Modeling

3D моделиране

 • Small figurines
 • Household items
 • Projects engeneering
 • 3D printing (Bulgaria)
 • Custom 3D models
 • Малки фигурки
 • Джунджурийки
 • Проектиране и моделиране
 • 3D принтиране
 • Персонализирани 3D модели
Contact us Пишете ни

TEAM

CEAN development
 • Ivan Dimitrov
 • Varna, Bulgaria
 • HSM "D-r Petar Beron"
 • Naval Academy
  "N. Y. Vaptsarov"
 • Full-stack developer
 • Иван Димитров
 • Варна, България
 • МГ "Др. Петър Берон"
 • ВВМУ
  "Н. Й. Вапцаров"
 • Full-stack програмист
CEAN development
 • Tsvetoslav Mavrodiev
 • Varna, Bulgaria
 • HSM "D-r Petar Beron"
 • Technical University
  of Munich
 • Full-stack developer
 • Цветослав Мавродиев
 • Варна, България
 • МГ "Др. Петър Берон"
 • Технически университет
  Мюнхен
 • Full-stack програмист
background

Projects:

Проекти:

background

Achievments

Постижения

CEAN development
CEAN development
CEAN development

Contacts

Контакти